90 vuoden kokemus betonialalla

30 vuoden kokemus betonin pumppaamisesta

14 betonipumppuautoa

Historiaa

Mistä kaikki alkoi

Suomen autoistumisen alkuaikoina vuonna 1926 Kalle Urho perusti kuljeusliikeen ostamalla international kuorma-auton. Hän toimi pääasiassa Henlsingin Kaupungin katurakennusosastolla niin sanottuna lista-autoilijana.

Yhdistystoiminta

Yhdistystoiminnasta kiinnostunut Kalle oli perustamassa Helsingin Kuorma-autoliikennöitsijät ry:tä ja autoilijoiden omistamaa Union-öljyä.

Keskittyminen pumppauksiin

Kalle jäi eläkkeelle vuonna 1960. Yrityksellä oli silloin kaksi autoa, joista toinen oli aloittanut ajon Partekille. Tästä alkoi asteittainen keskittyminen vain betonimassan pumppauksiin.

Pankinjohtajasta kuljetusyrittäjäksi

Kallen poika Reijo Urho opiskeli kauppatieteen maisteriksi ja työskenteli pankinjohtajana. Isänsä eläkkeelle siirtymisen jälkeen Reijo jatkoi sivutoimenaan "sukurasituksena" saamansa yrityksen hoitamista. Pankkimaailman rajuissa saneerauksissa Reijo joutui vastaamaan kysymykssen, kumpi työ on minulle harrastus? Vastaus viitoitti tien päätoimiseksi kuljetusyrityksen toimitusjohtajaksi vuonna 1986. Ratkaisu osoittautui erinomaiseksi.

Tattarisuon varikko

-Muutto Tattarisuolle vuonna 1990 tarjosi minulle riittävät tilat ideoimiseen ja rakentamiseen. Halusin kehitellä koneitamme palvelemaan asiakkaitamme monipuolisemmin, Reijo Urho muistelee.

Saumakone

Betonimassan pumppaukseen erikoistumisen jälkeen Reijo Urho kehitti työhön koneen, jossa yhdistyvät kolme merkittävää ominaisuutta: puomi, kuljetussäiliö ja korkeapainepumppu, joka nykyään tunnetaan nimellä PUMI. Samalla koneella pystyy tekemään pilarit, lattiat, saumat ja linjapumppaukset. Koneet rakennettiin yhteistyössä Saraka Oy:n kanssa, joka vastasi elektroniikasta.

Kolme maisteria

Kuljetusyritysperheessä varttuneet Reijon pojat Juha ja Sami kävivät molemmat Svenska Handelshögskolanin. Sami tuli heti opiskelun jälkeen yritykseen töihin. Juha oli kymmenen vuotta ohjelmistosuunnittelijana ja siirtyi Kalle Urho Oy:lle pumppariksi vuonna 2006. Veljekset oppivat sekä pumppaus- että korjaamotyöt.

Sukupolvenvaihdos

Reijo siirtyi vastuusta sivuun vuonna 2014 ja Juha otti ohjat toimitusjohtajana ja Sami vastaa ajojärjestelystä ja hallin organisoinnista. Reijo vetää haalarin päälle päivittäin ja konsultoi korjaus- ja huoltoasioissa. Hän hoitaa edelleen monet suuret asiakaskontaktit.

Kohti digiaikaa

Sukupolvenaihdoksen jälkeen digitalisaatio lähti käyntiin. Yrityksessä otettiin käyttöön Juhan luoma yritystoiminnan ohjausjärjestelmä. Töiden tilauksen tulevat sähköisenä Ruduksen tai SweRockin tilausjärjestelmistä. Kuvat ja skannaukset tallennetaan pilveen ja mobiililaitteisiin skaalautuva ohjausjärjestelmä on kaikkien kuljettajien aktiivisessa käytössä.

Idea on kantanut vuosien läpi

Kalle Urho Oy toimittaa nykyisin betonia kattavalla kalustolla pääasiassa pääkaupunkiseudun rakennus- ja saneerauskohteisiin.
- Olemme kehittäneet toimintaamme sopivaan markkinarakoon, johon tosin nykyisin löytyy kilpailijoitakin samantyyppisellä kalustolla. Tilauskantamme on vahva ja palveluvalikoimamme on kattava. Meillä on pitkä kokemus ja vahva alanosaaminen, Juha Urho toteaa.

Varikko

Merkittävä säästö yritykselle syntyy siitä, että hallissa huolletaan itse kaikki laitteet ja varusteet sekä valmistetaan letkut. Vain alustat huolletaan merkkiliikkeissä.
- Varikkomme on riittävän kokoinen. Talvella lähes koko autokanta voi lähteä liikkeelle lämpimästä hallista, kertoo Sami Urho.

Varmista saatavuus, toimi ajoissa !